Tank Controle

Alvorens u een nieuwe stookolietank in gebruik mag nemen dient er een indienststellingsonderzoek te gebeuren. Hierbij controleren we of de installatie veilig is en correct werkt.

Ook gedurende de ingebruikname dient uw ondergronds reservoir gecontroleerd te worden.
Particulier gebruik:
Onder 5000 liter : om de 5 jaar
Boven 5000 liter: om de 2 jaar
Bedrijven:
ongeacht het aantal liter: om de 2 jaar.

Bovengrondse tanks dienen éénmalig gecontroleerd te worden.

Wat keuren wij?

Tijdens een tank keuring gaan wij volgende zaken na:

Controle van het vorige keuringsattest

Controle op de werking van de tank 

Staat van overvulbeveiliging 

Staat van uw reservoir 

Aanwezigheid van verontreiniging en/of water 

Eventuele dichtheidsproeven 

Keuringsattesten

Na iedere controle stellen wij als geregistreerde technicus een certificaat op dat duidelijk maakt of uw tank al dan niet aan de wettelijke reglementeringen voldoet.

Groen

Uw tank is in orde en u ontvangt een conformiteitsattest.

Oranje

uw tank voldoet niet maar veroorzaakt geen verontreiniging, de tank mag nog gevuld worden. U heeft 6 maanden de tijd om uw tank in orde te brengen.

Rood

uw tank voldoet niet en mag niet meer gevuld worden. U heeft 14 dagen de tijd om de tank te ledigen.

Contact

Leo Van Leeuwenborgh
Koning Albertstraat 16
2381 Weelde
België

Tel: +32 (0)498 64 53 43
+32 (0)14 65 78 02
Mail: leeuwenborgh@telenet.be

Website & Hosting: Website Boutique Beerse